منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
کری شماره ارجاع : 22260

کری نیکنه: کافی نیست. کری کن: کافی، به اندازه
[کریش نیکنه هی بری و بیی: صرف نمیکنه هی بری و بیای]
این واژه در سال ۹۷ هنوز کاربرد دارد.
«… که ملک یمن آن نیرزد که کسی فرستم و کرا نکند»/سیره ابن هشام/ ترجمه قاضی ابرکوه/ ص۴۵/ نشر مرکز/ چاپ سوم، ۱۳۸۳

  • : کرا (منسوخ شده است)، تکافو، به اندازه بودن، به صرفه بودن
  • : kri
  • : حامد شاکریان
  • : بویراحمد، کهگیلویه
1402 - 1389 © گروه برنامه نویسی اپدونه