منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
کری شماره ارجاع : 22260

کری نیکنه: کافی نیست. کری کن: کافی، به اندازه
[کریش نیکنه هی بری و بیی: صرف نمیکنه هی بری و بیای]
این واژه در سال 97 هنوز کاربرد دارد.
«… که ملک یمن آن نیرزد که کسی فرستم و کرا نکند»/سیره ابن هشام/ ترجمه قاضی ابرکوه/ ص45/ نشر مرکز/ چاپ سوم، 1383

  • : کرا (منسوخ شده است)، تکافو، به اندازه بودن، به صرفه بودن
  • : kri
  • : حامد شاکریان
  • : بویراحمد، کهگیلویه
1402 - 1389 © گروه برنامه نویسی اپدونه