منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
مِخت دی شماره ارجاع : 22416

واژه مِخت ب معنی تربیت،
دی بمعنی دادن.
تربیت دهنده

  • : تربیت کننده.معلم
  • : مِخت دئ
  • : علی خدایاری
  • : گرمه ای کوهدشت(خرم اباد)
1402 - 1389 © گروه برنامه نویسی اپدونه