منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
دویتی شماره ارجاع : 23126

فکر کنم برا مواقعی که شخص از عملی ناراحت باشه بکار برده میشه مثل اینکه میگن مگه جرم دویتی مه ( د به ضم کسره تلفظ میشه)

  • : نداره
  • : د به ضم گسره
  • : اکرم
  • : خرم آباد قدیم
1402 - 1389 © گروه برنامه نویسی اپدونه