منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
تیتال شماره ارجاع : 22401

واژه تیتال:از واژه های اصیل می باشد که امروزه زیاد استفاده نمی لری شود،و همون واژه (شوخ)جایگزین ان شده است!

  • : شوخ،شوخی،بشاش،
  • : تی تال
  • : علی خدایاری
  • : خرم اباد،شهرتان کوهدشت
1402 - 1389 © گروه برنامه نویسی اپدونه