منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
کَلو شماره ارجاع : 24057

به معنی دیوانه و کسی که بی خرد کاری انجام میدهد

  • : دیوانه. خل
  • : Kaloo
  • : جواد خوشرویان
  • : بهبهان. قالند
1400 - 1389 © گروه برنامه نویسی دیارا