منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
بِتی شماره ارجاع : 27501
  • : خاله
  • : Beti
  • : نیل
  • : بندردیلم لریِ لیراوی
مِچی شماره ارجاع : 23130

تلفظ با کسره کوتاه (شوآ)

  • : خاله
  • : Meći
  • : سید یاسین درست
  • : لرئسون دومنی
1402 - 1389 © گروه برنامه نویسی اپدونه