منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
کیخا شماره ارجاع : 22896

خاندان کیخایی دهدزی ابتدای نام های خود از پیشوند کیخا استفاده میکنند
مانند: کیخا بهرام /

  • : بزرگ / نجیب زاده/ خان /
  • : کـٰیـخا kikha
  • : کیخا کامیاب
  • : دهدز تیره ای از طایفه اورَک
1402 - 1389 © گروه برنامه نویسی اپدونه