منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
با کف دست چیزی برداری یا نجوری شماره ارجاع : 9

فارسی:
با کف دست چیزی برداری یا نجوری
لری:
حپال
توضیحات:
با کف دست چیزی برداری یا نجوری
ارسال کننده:
حسینقلی کیان علیخانی
منطقه:
ایل سگوندشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.