منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
شما شماره ارجاع : 898

فارسی:
شما
لری:
شِما
توضیحات:
صرف شش صیغه به صورت(مِ،تِ،وَ _ اِما،شِما، [وُ = وِنُ])
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.