منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
شعله آتش بعد از خاموش شدن شماره ارجاع : 894

فارسی:
شعله آتش بعد از خاموش شدن
لری:
گرپوُکهَ
توضیحات:

ارسال کننده:
حسینقلی کیان علی خانی
منطقه:
ایل سگوندشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.