منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
شان شماره ارجاع : 875

فارسی:
شان
لری:
کَشُ
توضیحات:
پسوند مالکیت مثال :گلکَشُ=گلشان [ از پسوند “ـشُ” نیز استفاده میشود]
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.