منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
شام شماره ارجاع : 873

فارسی:
شام
لری:
شُم
توضیحات:
تلفظ آن با تلفظ کلمه ی “شُم” به معنی شخم متفاوت است
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.