منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
ش شماره ارجاع : 869

فارسی:
ش
لری:
کَش
توضیحات:
پسوند مالکیت مثال :گلکش =گلش [از پسوند” ـشْ “نیز در زبان لری استفاده می شود]
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.