منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
خودمان شماره ارجاع : 624

فارسی:
خودمان
لری:
خومُ
توضیحات:
صرف شش صیغه به صورت(خوم،خوت،خوش_خومُ،خوتُ،خوشُ)
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.