منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
خودشان شماره ارجاع : 620

فارسی:
خودشان
لری:
خوشُ
توضیحات:
صرف شش صیغه به صورت(خوم،خوت،خوش_خومُ،خوتُ،خوشُ)
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.