منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
آرام،آهسته شماره ارجاع : 6164

فارسی:
آرام،آهسته
لری:
لنگار
توضیحات:
Langar,مثال:لنگار وِ لنگار=به آهستگی
ارسال کننده:
دکتر لرپیا بختیاری
منطقه:
لرهای بختیاریشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.