منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
زخمی شماره ارجاع : 6158

فارسی:
زخمی
لری:
زمدار
توضیحات:
Zāmdar,برای تلفظ فتحه باید آن را کشیده تلفظ کنید
ارسال کننده:
دکتر لرپیا بختیاری
منطقه:
لرهای بختیاریشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.