منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
کیسه،گونی شماره ارجاع : 6151

فارسی:
کیسه،گونی
لری:
لاق،لاغ
توضیحات:
واژه لاقَ یا لاغَ برای کیسه و گونی پر استفاده میشود
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.