منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
منع کردن،نهی کردن شماره ارجاع : 6122

فارسی:
منع کردن،نهی کردن
لری:
منا کرد
توضیحات:
مِنا کِردِ mena kerde
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زوار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.