منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
پاس شماره ارجاع : 6100

فارسی:
پاس
لری:
چوو
توضیحات:
Chu،در نزد لرهای بختیاری هر شب دو پاس دارد،پاس اول از اول شب تاساعت ۱۲شب و پاس دوم از ۱۲شب تا صبح
ارسال کننده:
دکتر لرپیا بختیاری
منطقه:
بختیاریشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.