منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
یا،(حرف انتخاب) شماره ارجاع : 6044

فارسی:
یا،(حرف انتخاب)
لری:
آ
توضیحات:
A،مثال: یو آ هو :این یا آن
ارسال کننده:
دکتر لرپیا بختیاری
منطقه:
بختیاریشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.