منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
یا شماره ارجاع : 6043

فارسی:
یا
لری:
آ
توضیحات:
(حرف انتخاب)تلفظ:A مثال: یو آ هو :این یا آن
ارسال کننده:
دکتر لرپیا بختیاری
منطقه:
بختیاریشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.