منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
چانه شماره ارجاع : 525

فارسی:
چانه
لری:
چِنَ
توضیحات:
به دو معنا استفاده می شود چانه در چانه زدن و همچنین یکی از اعضای بدن
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.