منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
کارسخت شماره ارجاع : 4380

فارسی:
کارسخت
لری:
لوبر
توضیحات:
لوبر، لُو بُر : کنایه از کار سخت
ارسال کننده:
نرگس کوگیر چگینی
منطقه:
کوگیر قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.