منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
ولگردی شماره ارجاع : 4355

فارسی:
ولگردی
لری:
یلمبو
توضیحات:
واو ساکن شبیه واو در کلمه دولت تلفظ می شود یِلَمبوْ به معنی ولگردی به عبارت دقیقتر بی هدف چرخیدن
ارسال کننده:
نرگس کوگیر چگینی
منطقه:
کوگیر قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.