منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
بخور شماره ارجاع : 4342

فارسی:
بخور
لری:
بر
توضیحات:
بُر یا بُحُر ب مضموم ح مضموم
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.