منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
ت شماره ارجاع : 434

فارسی:
ت
لری:
کَت
توضیحات:
پسوند مالکیت مثال :گلکت =گلت [از پسوند”ـتْ “نیزدر زبان لری استفاده می شود]
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.