منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
سماور شماره ارجاع : 4330

فارسی:
سماور
لری:
سمار
توضیحات:
سَمار یا سَموار واژه ای روسی که وارد زبان لری و فارسی شده است
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.