منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
صبر شماره ارجاع : 4327

فارسی:
صبر
لری:
اوص
توضیحات:
اوصم رت: صبرم تموم شد
ارسال کننده:
علی
منطقه:
نهاوندشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.