منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
صدای رعد شماره ارجاع : 4266

فارسی:
صدای رعد
لری:
غرم تراق
توضیحات:
ر مضموم
ارسال کننده:
رضا فلاحی زاده
منطقه:
بویراحمدشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.