منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
طوفان شماره ارجاع : 4261

فارسی:
طوفان
لری:
توف
توضیحات:
توفُ ف مضموم
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.