منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
گلوگاه شماره ارجاع : 4256

فارسی:
گلوگاه
لری:
گلی
توضیحات:
گ مکسور- در لهجه ممسنی گ مضموم میباشد
ارسال کننده:
رضا فلاحی زاده
منطقه:
بویراحمدشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.