منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
بالش بزرگ شماره ارجاع : 4248

فارسی:
بالش بزرگ
لری:
بلشت
توضیحات:
ب مفتوح و لام مکسور
ارسال کننده:
رضا فلاحی زاده
منطقه:
بویراحمد-ممسنیشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.