منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
نگو که – به منظور بیان نکته ای مهم شماره ارجاع : 4244

فارسی:
نگو که – به منظور بیان نکته ای مهم
لری:
تمیا
توضیحات:
ت و میم مفتوح
ارسال کننده:
رضا فلاحی زاده
منطقه:
بویراحمد-ممسنیشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.