منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
زیادی خسته شدن از انجام کاری شماره ارجاع : 4210

فارسی:
زیادی خسته شدن از انجام کاری
لری:
لو بور
توضیحات:
وقتی فردی در انجام کاری کلافه شده و انرژی اش را از دست میدهد
ارسال کننده:
مهرسانا
منطقه:
خرم آبادشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.