منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
خانواده شماره ارجاع : 4185

فارسی:
خانواده
لری:
اوليل
توضیحات:
اعضاي خانواده.گوينده اين كلمه شخص سرپرست خانواده ميباشد
ارسال کننده:
رضا زيني وند
منطقه:
لرستان لريشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.