منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
سه چوب که از قسمت فوقانی به هم وصل میکنند شماره ارجاع : 4102

فارسی:
سه چوب که از قسمت فوقانی به هم وصل میکنند
لری:
ملار
توضیحات:
سه چوب که از قسمت فوقانی به هم وصل میکنند و به صورت سه پایه قرار میدهند تا مشک را به آن آویزان کنند
ارسال کننده:
رضا فلاحی زاده
منطقه:
بویراحمدشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.