منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
فریادی که با دست و لب هنگام جنگ سر میدادندم جنگ سر شماره ارجاع : 4089

فارسی:
فریادی که با دست و لب هنگام جنگ سر میدادندم جنگ سر
لری:
لرکه-گاله
توضیحات:

ارسال کننده:
رضا فلاحی زاده
منطقه:
بویراحمدشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.