منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
قلعه شماره ارجاع : 4055

فارسی:
قلعه
لری:
قله
توضیحات:
ق مفتوح و لام فاقد تشدید
ارسال کننده:
رضا فلاحی زاده
منطقه:
بویراحمدشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.