منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
برو شماره ارجاع : 305

فارسی:
برو
لری:
رِ
توضیحات:
فعل امر مفرد و جمع آن “رِتُ”
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.