منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
بدهد شماره ارجاع : 287

فارسی:
بدهد
لری:
بِیَ
توضیحات:
از کلمه”بِیَ” معنی بگوید نیز برداشت می شود که در جمله معنی آن مشخص می شود
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.