منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
اینگونه شماره ارجاع : 252

فارسی:
اینگونه
لری:
چنی
توضیحات:
شاه نامه داستان منوچهر_چنی گفت با سام شاه جهان_کز ایدر بر او با گزیده مهان
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.