منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
فرهنگ شماره ارجاع : 2144

فارسی:
فرهنگ
لری:
رئزشت
توضیحات:
ره یعنی راه و زئشت یعنی زندگی رئزشت یعنی شیوه ی زندگی کردن
ارسال کننده:
غلامرضا مهرآموز
منطقه:
لری مینجایی و لری بختیاریشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.