منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
وزغ شماره ارجاع : 2106

فارسی:
وزغ
لری:
کمچه کوله
توضیحات:
با توجه به اینکه “کمچه” در لری به معنای “ملاقه” می باشد این موجود به دلیل شباهتش با ملاقه به این نام خوانده می شود.
ارسال کننده:
مسعود سیفی
منطقه:
لرستان فیلی/گویش لکی و مینجایی<؍￿￿شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.