منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
گاو ماده که برای اولین بارآبستن شده شماره ارجاع : 2090

فارسی:
گاو ماده که برای اولین بارآبستن شده
لری:
نووَر
توضیحات:
احتمالا همان نوبر=تازه باردارشده nuvar
ارسال کننده:
مجتبی نیک بین
منطقه:
بختیاری -الیگودرز-دزفولشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.