منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
نانی که از آرد بلوط تهیه می شود شماره ارجاع : 2085

فارسی:
نانی که از آرد بلوط تهیه می شود
لری:
کَلْگ
توضیحات:

ارسال کننده:
اشکان میر
منطقه:
اکثر مناطق لر نشینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.