منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
آرایش کردن شماره ارجاع : 2041

فارسی:
آرایش کردن
لری:
وَرازنیڎن
توضیحات:
این کلمه برای آرایش کردن به کار می رود و دارای حرف د مخصوص لری بختیاری است
ارسال کننده:
محمد مومنی موگویی
منطقه:
مناطقی که لرهای بختیاری در آن سکونت دارند مثل خوزستان،شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.