منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
به قصد کتک کاری گلاویز شدن شماره ارجاع : 1973

فارسی:
به قصد کتک کاری گلاویز شدن
لری:
پِتشو رَء ت دِ یَکدِری
توضیحات:
لری اراک
ارسال کننده:
علی ساکی
منطقه:
سرحدآباد کرجشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.