منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
غار ، شکاف بزرگ در کوه شماره ارجاع : 1972

فارسی:
غار ، شکاف بزرگ در کوه
لری:
اِشکفت
توضیحات:
لری اراک
ارسال کننده:
علی ساکی
منطقه:
سرحدآباد کرجشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.