منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
دعوا شماره ارجاع : 1932

فارسی:
دعوا
لری:
قی
توضیحات:
به جنگ هم گفته میشود
ارسال کننده:
محمد ساکی
منطقه:
فیلیشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.